Lena Brittsdatter

 

Om Lena Brittsdatter Johnsen

 

Jeg er en søkende sjel med sterk intuisjon og ønske om å bidra til at verden skal bli et bedre sted å leve for alle. I mitt arbeide med mennesker som søker personlig utvikling og vekst - unge som godt voksne - ønsker jeg å hjelpe og inspirere til endring i livet og omgivelsene.

 

I tillegg jobber jeg som frilans tekstforfatter og har over 20 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen.

 

I 2015 ble jeg sertifisert Soulspring Coach i reading og healing etter tre år som student. Der lærte jeg metoder for å bruke evnene mine på en etisk og helsefremmende måte. Jeg har også VEKS-kurs for alternative behandlere og er medlem av Det Norske Healerforbundet.

INTUITIV VEILEDNING GJENNOM READING, HEALING, BERØRING OG SAMTALER

 

Måten jeg jobber på er en såkalt sjel-til-sjel kommunikasjon, enten jeg leser og formidler informasjon jeg får

eller healer ved hjelp av energier som kommer til meg. Arbeidet mitt har ikke feste i noen bestemte trosretninger og jeg har taushetsplikt.

Intuitiv veiledning / coaching

Å få en reading handler mye om å BLI SETT og å SE SEG SELV fra et annet perspektiv enn sitt vante ståsted.

 

Intuitiv veiledning kan hjelpe deg å få en større forståelse for hvorfor du er slik du er eller gjør det du gjør. Det er med på å gi deg større innsikt, finne en indre ro og ikke minst mer energi til det du kjenner er viktig i livet ditt – din egen sannhet.

 

Les mer om hva Intuitiv veiledning går ut på og hva det er her

Healing

«Healing» er en fellesnevner for flere former og varianter av energibalansering – "gjøre hel". Felles for de ulike formene, er en intensjon om å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet, både fysisk, psykisk og åndelig.

 

Jeg tilbyr Intuitiv healing. Det vil si at jeg ikke følger et spesielt mønster i møtet med klientens energier, men lar meg lede av intuisjonen.

 

Les mer om healing og hva det kan hjelpe deg med her

Healing med berøring

I denne healingformen er fokus på den fysiske kroppen og det jobbes med blokkeringer som har satt seg i ulike kroppsdeler. Jeg finner intuitivt og jobber med punkter på kroppen hvor det for eksempel kan sitte en del emosjoner som ikke har blitt møtt, sett, hørt eller kjent slik at de kan bearbeides.

 

Dette kan være en sterk og forløsende healingsform for mange.

 

 

 

Intuitiv veiledning, terapi,

og kurs for personlig vekst.

KONTAKT :

Voldgata 1

2000 Lillestrøm

922 87745

FØLG AMBA OG LENA BRITTSDATTER