Intuitiv healing

HVA ER INTUITIV HEALING

 

 

«Healing» er en fellesnevner for flere former og varianter av energibalansering – måter å gi healing på – som feks Theta healing, Chakra healing, Reiki healing, Krystall healing med mer. Felles for de ulike formene, er en intensjon om å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet, både fysisk, psykisk og åndelig.

 

Intuitiv healing

 

Jeg tilbyr Intuitiv healing. Det vil si at jeg ikke følger et spesielt mønster i møtet med klientens energier, men lar meg lede av intuisjonen.

 

I et møte åpner jeg for kilden og stiller meg nøytral til den eller de energiene som kommer gjennom. Det vil si at jeg setter mitt eget ego til side og lar den healende kraften gå dit den skal hos klienten akkurat da. Jeg har erfart at den virker helsefremmende, forløsende og energistyrkende.

 

Dette kan healing hjelpe deg med

 

Avslapning

 

  • Dyp avslapning
  • Klarne tåkete/uklart sinn/tanker
  • Gi mer balanse i livet ditt
  • Styrker/bekrefter valg
  • Følelse av fornyelse

 

Helse

 

  • Du kan oppleve at du kommer deg raskere etter skader eller inngrep (operasjoner)
  • Forbedrede kroniske helseplager

 

Personlig vekst

 

  • Løser opp i gamle mønstre
  • Tydeliggjør formålet med livet
  • Gir varige forandringer i livet

 

 

Fungerer healing?

 

Healere kan sjelden forutsi virkningen, men har tillit til at healing i seg selv ikke er skadelig og har ingen bivirkninger. Den som har mottatt healing kan derimot oppleve at det kan skje en forandring, helhetlig eller på visse punkter, eller at healingen har igangsatt en endringsprosess fysisk, psykisk eller åndelig. Det er ikke nødvendig å avbryte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

 

Vi hører ofte mennesker som kanskje har vært gjennom en tøff periode i livet kan si «det har satt seg i kroppen», og sikter til fysiske plager og «vondter». Healing kan bidra til å opprettholde balanse i kropp, sinn og sjel i sin helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuitiv veiledning, terapi,

og kurs for personlig vekst.

KONTAKT :

Voldgata 1

2000 Lillestrøm

922 87745

FØLG AMBA OG LENA BRITTSDATTER