Retningslinjer

 

 

SLIK JOBBER JEG

Jeg er medlem av Det Norske Healerforbund og forholder meg til deres retningslinjer innen moral & etikk ved alternative behandlingsformer.

 

www.healing.no

 

 

Vennligst les dette før du kommer til meg:

 

 

Hva er healing og hvordan jobber jeg

 

Felles for ulike former for healing og reading, er en intensjon om å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet, både fysisk, psykisk og åndelig gjennom energiarbeid på et dypere plan i menneskets bevissthet.

 

Healere kan sjelden forutsi virkningen av behandlingen, men har tillit til at healing i seg selv ikke er skadelig og har ingen bivirkninger. Den som har mottatt healing kan derimot oppleve at det kan skje en forandring, helhetlig eller på visse punkter, eller at healingen har igangsatt en endringsprosess fysisk, psykisk eller åndelig. Det er ikke nødvendig å avbryte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

 

Jeg utfører healing og reading i et personlig møte, enten liggende påkledd på benk eller sittende ansikt til ansikt i en privat sfære. Jeg følger ikke et spesielt mønster i møtet med klientens energier under healingen/veiledningen men lar meg lede av intuisjonen. Noen ganger bruker jeg krystaller som hjelpemidler, musikk eller jeg jobber spesifikt med balansering av chakraer. Dette styres ut i fra dine behov når du kommer til meg.

 

Min erfaring er at healing også fungerer svært godt forebyggende, ved å opprettholde balanse i kropp og sjel.

 

Jeg formidler informasjonen som måtte komme på en nøytral måte og har selvpålagt taushetsplikt. Vær oppmerksom på at informasjonen jeg får formidles med min tolkning og mine ord, som kanskje ikke samsvarer helt med hvordan du ville ordlagt deg. Det er lov å spørre om å få noe forklart på en annen måte.

 

Er du klar for en forandring og motivert for å jobbe med deg selv for å komme dit du vil, er du hjertelig velkommen til meg!

 

 

Mine retningslinjer:

 

  • Jeg stiller ingen diagnoser. Det er det kun det offentlige helsevesenet som kan gjøre.

 

  • Er du alvorlig syk, går på sterke medisiner og/eller er i dyp depresjon vil jeg anbefale deg å oppsøke lege eller psykiatrisk hjelp. Jeg forbeholder meg retten til å avvise klienter jeg mener har behov for annen type hjelp, eller som jeg mistenker er sterkt medisinert eller svært ustabile.

 

  • Jeg tar kun i mot klienter som kommer av egen fri vilje, som har et behov for å bli hørt og sett på sjelsplan og motta healing.

 

  • Jeg kan ikke garantere forfriskning, men har gode erfaringer med klienters tilbakemeldinger.

 

  • Forfriskning og forbedring er en prosess som igangsettes i relasjonen healer/klient. Det er en fordel at klienten er motivert og klar for en forandring.

 

  • Jeg spår ikke fremtid eller forteller deg hvordan du skal leve livet ditt. Svarene har du selv, jeg hjelper deg med å belyse dem eller løse opp i blokkeringer slik at du kan komme deg videre fra der du er.

 

  • Jeg forholder meg til den personen som har bedt om healing eller reading, og leser ikke en tredjeperson. Jeg kan imidlertid se og belyse din relasjon til en annen navngitt person uten vedkommendes samtykke.

 

  • Jeg praktiserer ikke mediumskap, altså kontakter jeg ikke bevisst personer/sjeler som har gått over til andre siden.

 

  • Alle som kommer til meg må signere en erklæring på at de kommer etter eget ønske og vilje, har lest retningslinjene og selv står ansvarlig for å ha gitt rett informasjon i forhold til medisinbruk og egen tilstand, og for hvordan forvalte den informasjonen og reaksjonene de får under og etter healingen. Man kan selvsagt ta kontakt hvis det er noe en lurer på.

 

  • Barn / umyndige personer må ha med seg en foresatt som samtykker ved signering av erklæring.

 

 

Velkommen til meg hos Amba Utvikling & Helse i Voldgata 1 – 4. etg, Lillestrøm. Inngang på baksiden og parkering i bakgården (betaling i automat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuitiv veiledning, terapi,

og kurs for personlig vekst.

KONTAKT :

Voldgata 1

2000 Lillestrøm

922 87745

FØLG AMBA OG LENA BRITTSDATTER